Betonarme Yapılar

Dedehan Yapı, odaklandığı 3 iş sahasının tümünde üretken ve girişimci faaliyetlerini artırarak iş hayatına devam etmektedir.

Dedehan Yapı Betonarme Yapılar

Konut ve fabrikaların iskeletleri, döşemeler, çatılar, su hazneleri, kabuklar, köprüler, kemerler, tonozlar, rıhtım ve istinat duvarları, traverserler, fabrika ve termik santral bacaları uygulama alanlarından bazılarını teşkil etmemektedir. Betonerme yapıları kargir(masif) ve çelik yapılara göre daha ekonomiktir. Çelik ve ahşaba göre yangına daha dayanıklıdır. Bu özelliğinden dolayı fırınların ateşe dayanıklı kısımlarında da kullanılmaktadır.
Yönetmeliğine uygun olarak inşa edilen betonarme yapılar deprem, toprak kayması, toprak ve su itkisi, patlama ve titreşim makinalarının dinamik etkisi gibi etkilere de oldukça belirgin bir biçimde dayanıklıdır. Dedehan Yapı, konut projelerinde ISO normlarına ve kabul edilmiş güncel yönetmeliklere uygun betonarme yapı tekniklerini tercih etmekte, birinci sınıf malzemeler kullanarak, kalite emniyet konularına hassasiyetle yaklaşarak, çağdaş ve güvenli yaşam alanları ve modern yapılar inşaa etmektedir.

Top