İleri Mühendislik

Dedehan Yapı, odaklandığı 3 iş sahasının tümünde üretken ve girişimci faaliyetlerini artırarak iş hayatına devam etmektedir.

Dedehan Yapı İleri Mühendislik

Dedehan Yapı üst yapı projelendirme aşamaları olan Mimari, Betonarme, Çelik, Mekanik, Elektrik projeleri ile Altyapı (atıksu, yağmursuyu, temizsu v.b.) projeleri konusunda ileri mühendislik hizmeti vermekle beraber üstyapı inşaatı konusunda da faaliyet göstermektedir ve değişik kamu kuruluşlarının, bina, kampüs, okul v.b. üst yapı projelerinin taahhüt işlerini üstlenerek, üstlendiği projeleri süresi içerisinde ve üstün kalitede tamamlayarak yeni projelere yönelmiştir. Mühendislik ve danışmanlık işlerinde mükemmelliğe öncelik vermekte ve müşterilerinin vizyonunu gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Top